• Dobre vidíme iba srdcom, to najdôležitejšie je očiam neviditeľné...
    • Exupéry
   • Čo nás čaká?

   • Nadpis

   • AKTUÁLNE OZNAMY

    MÁJ

    Prihláška na nadstavbové štúdium 2022/2023, v súčasnosti sa dá prihlásiť aj elektronicky

    009_2010_prihlaska_nadstavba.pdf

    05.05. 9,30 svätá omša v kostole redemptoristov

    06.05. riaditeľské voľno, nevyučuje sa

    09.05. II. kolo prijímacích pohovorov

    09.05. - 10.05. Duchovná obnova pre žiakov I. ročníka 

    18.05. Klasifikačná porada pre maturantov IV.B a II.AN trieda - 7,30

    20.05. Pobyt v prírode - kvíz o Klementovi Hofbauerovi - celá škola

    23.05. - 27.05. Akademický týždeň maturantov

    25.05. Duchovná obnova zamestnancov - 7,30

    26.05. Prikázaný cirkevný sviatok - Nanebovstúpenie Pána, sv. omša o...

    30.05. - 31.05. Ústna časť internej časti maturitnej skúšky

    30.05. - 31.05. KOŽZ pre žiakov III. ročníka, ostatní žiaci majú účelové cvičenie

    01.06. Slávnostné ukončenie štúdia maturantov - 11,00 sv. omša, odovzdávanie vysvedčení

     

    Informačné videá k jednotlivým odborom - školský rok 2022/2023

    odbor 6446 kozmetik - 4-ročný s maturitou a výučným listom

     https://www.youtube.com/watch?v=IhEIaoz-4Bc

    odbor 6445 K kuchár (výučný list s maturitou) a 6445 H (výučný list)

    https://www.youtube.com/watch?v=JW-9Y6NyHRk

    odbor 6456 H kaderník (výučný list)

     https://www.youtube.com/watch?v=MHFzJGjYNrU

    odbor 3355 H stolár (výučný list)

    https://www.youtube.com/watch?v=JW-9Y6NyHRk

    https://www.youtube.com/watch?v=b4xUsmU5yFc

    odbor  3668 H montér suchých stavieb (výučný list)

    https://www.youtube.com/watch?v=kISW2acMMaY

 • Najnovšie

  Novinky

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4