• Priestory školy

     • Naše kráľovstvo

     • Naše kráľovstvo sídli na Kláštornej ulici 2, ale v podstate je to už ulica s názvom Sv. Anny... Vysvetlenie je jednoduché. Kancelária pána riaditeľa sa nachádza v kláštore redemptoristov, našich susedov, a ich domov - kláštor - sídli  na Kláštornej ulici. Ak to niekto nepochopil, ešte raz po lopate - uvidíte túto budovu, to sme my!

      V tejto budove sa nachádza všetko podstatné. Vrátnica, učebne, zborovňa, kancelária zástupcu i ekonomický úsek. Odborný výcvik prebieha v neďalekých budovách - odborná učebňa pre kuchárov (prístavba kláštora), kadernícke salóny, kozmetický salón, rovnako i dielňa stolárov a montérov (na Námestí Mariánskom 2), v susedstve farského úradu.

      Vnútorné priestory školy

       

      Odborný výcvik

      Každý odbor má svoje pracovisko. Kuchári sídlia v odbornej učebni č.1, pracovne ju voláme školský bufet a v odbornej učebni č.2 - učebňa v budove Polyformu. Od druhého ročníka kuchári pracujú v zazmluvnených reštauračných zariadeniach.  Kaderníčky v školských kaderníckych salónoch, kozmetičky v školskom kozmetickom salóne a stolári s montérmi vo svojich dielňach, tí sú však často v teréne.

        

       

      Kuchári na odbornom výcviku

      Školské kadernícke salóny

      Pracovisko kozmetičiek

      stolári a montéri suchých stavieb

       

      Miesta určené na šport

      Máme si kde zacvičiť... V posilňovni, v cvičebni a radi sa naháňame za loptou či v zime za pukom na viacúčelovom ihrisku, stojí rovno za školou. Pravidelne reprezentujeme školu, dobrí sme v stolnom tenise, niekedy v cezpoľnom behu, vo futbale, florbale či basketbale.

       

      Miesto určené na duchovnú obnovu

      Tým miestom je kostol redemptoristov, ktorý sme si veľmi obľúbili, máme ho v škole a je pekný, dokonca má jedno prvenstvo, zdobí ho najväčší oltárny obraz v strednej Európe, možno aj v celej Európe. Tu sa stretávame na svätých omšiach, pobožnostiach a slávnostných príležitostiach, dávajú  im dôstojný šmrnc a tak máme pocit, že svet nie je až taký zlý. V škole sme si zriadili aj miniatúrnu oázu pokoja.