• Projekty

     • DIGITÁLNY ŽIAK

     • ZÁKLADNÉ INFO PROJEKTU:
      Názov projektu: Digitálny príspevok pre žiakov Slovenskej republiky
      Miesto realizácie projektu: Celé územie Slovenska
      Výška NFP: 65 436 000,00 EUR
       
      Dôležité info:
      Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. 
       
      Cieľ projektu: Podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia.
       
      Výška príspevku na žiaka: 350€
       
      Cieľová skupina: 
      • - žiaci prvého ročníka stredných škôl,
      • - žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima),
      • - žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe),
      • - žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí.
       
      POSTUP:
      1. Registrácia na stránke https://digitalnyziak.sk/ 
      2. Ministrestvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR overia údaje a spracujú žiadosť (trvá to niekoľko dní). 
      3. Ak príde správa, že som OPRÁVNENÝ UŽÍVATEĽ na tel. č. uvedené vo formulári si idem vybrať zo zoznamu zmluvných predajných miest v okolí, kde si môžem príspevok uplatniť. 
      4. Vyberiem zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky. Nižšie link - ale v skratke sa jedná štandardne o zariadenia typu Notebook, All in one počítač alebo tablet s uhlopriečkou displeja nie menšou ako 25 centimetrov. 
       
      POZOR! NUTNÉ SA ZAREGISTROVAŤ DO 30.9.2023!