• Inovačné vzdelávanie

    • INOVAČNÉ VZDELÁVANIE (v skratke IV)

    • IV sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín. Inovačné vzdelávanie sa organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo školstva.

      

     ABSOLVOVANÉ IV pedagogických zamestnancov: