• Účel fondu

    • Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je:

     1. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, najmä:

     • organizovaním a financovaním aktivít zameraných na duchovnú formáciu žiakov a zamestnacov školy; 
                2. ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, najmä:
     • organizovaním a financovaním súťaží, výstav, kurzov, zameraných na rozvoj tvorivosti žiakov a propagáciu školy;
     • zabezpečovaním domácej a zahraničnej praxe žiakov i pedagogických pracovníkov SOŠKH;
     • materiálnou podporou školy;
     • inými činnosťami vhodnými pre rozvoj obidvoch školy.

      

     Tí, ktorí nás chcú podporiť, môžu poslať finančný príspevok na číslo účtu Študentka n.f.:

     VÚB   SK20 0200 0000 0017 1683 2851