• O škole

    • SOŠ sv. Klementa Hofbauera

    • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera ​​​​​​vznikla v roku 1992. Riaditeľom školy je od vzniku až dodnes Ing. Jozef Goč. Jedným z hlavných cieľov, resp. poslaním našej školy je vzdelávať a odovzdávať vedomosti, poznatky a skúsenosti, viesť žiakov k hodnotám kresťanskej viery a láske k blížnym. 

     Sme cirkevnou školou a našou úlohou je vychovávať a dbať na všestranný rozvoj osobnosti žiaka. Snažíme sa, aby sa žiaci našej školy líšili od ostatných žiakov nielen slovami, ale každým gestom a celým správaním. Našou úlohou je vo vzťahu k žiakom vytvárať pozitívne vzory, presadzovať zdravé súperenie, pomáhať slabším a nezrelým, pestovať pocit hrdosti a podporovať myšlienku: "Každý má právo na omyl a šancu to napraviť!"

     Silnými stránkami školy sú kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, dobré meno školy, dobré vybavenie štandardných a odborných učební, zabezpečenie odborného výcviku v škole a zmluvných gastronomických zariadeniach a záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti v anglickom a nemeckom jazyku. 

     TEŠÍME SA NA KAŽDÉHO Z VÁS!

    • Mesto Podolínec

    • "Podolínec stojí na neprehliadnuteľnom mieste. Tu si postavil Belo IV. spolu s dcérou Kunigundou a jej manželom Boleslavom obydlie. Ako pri zakladaní Ríma, Kartága a ďalších miest, aj pri zakladaní Podolínca sa zachovala legenda. Keď sa Kunigunda pri stavbe Podolínca prechádzala, tráva pod jej nohami vyschla. Boleslava to utvrdilo v tom, že je to Božia vôľa, aby si tu postavili mesto. Zvyšky mestských hradieb a Kunigundinho zámku sa objavujú ešte aj v súčasnosti pri vstupe do Podolínca."

     Samuel Weber (1893, spišský historik)

     Podtatranské mesto Podolínec (lat. Podolinum, nem. Pudlein, maď. Podolin, poľ. Podolincz) sa rozprestiera na styku Spišskej Magury , Podtatranskej kotliny a Levočských vrchov. Podľa počtu obyvateľov sa radí medzi najmenšie slovenské mestá (cca 3200 obyvateľov). Mestečko bohaté na históriu, kultúru, mesto opradené legendami, mesto, ktoré zažilo obrovský hospodársky rozmach a na druhej strane mesto skúšané živelnými pohromami - požiarmi, morom, povodňami, hladom, zemetrasením. Napriek všetkému toto mesto prežilo, zo všetkého sa zotavilo a do bohatých dejín Spiša sa zapísalo zlatými a nezmazateľnými písmenami. Rád piaristov mu pripisoval taký veľký význam, že ho nazval: Atény nad Popradom.

     História Podolínca klik TU.

  • PREČO ŠTUDOVAŤ PRÁVE U NÁS?

    • ZDRAVÉ PROSTREDIE ŠKOLY
    • Dávame si záležať na ľudskom prístupe ku každému žiakovi. Vytvárame zdravé priateľské prostredie, máme vybavené učebne a dielne, salóny, telocvičňu a posilňovňu. Viac o priestoroch školy TU.

    • KVALITNÉ VZDELÁVANIE
    • Ponúkame štúdium žiadaných a vyhľadávaných odborov na trhu práce. Zároveň poskytujeme nadstavbové a externé štúdium. Viac o možnostiach štúdia TU. NOVINKA!!! Od septembra 2023 poskytujeme DUÁLNE VZDELÁVANIE.

    • UPLATNENIE PO ŠTÚDIU
    • Spolupracujeme s firmami, ktoré našim absolventom poskytujú prácu doma i v zahraničí. Máme úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili na trhu práce na prestížnych pozíciach. Prehľad absolventov našej školy nájdeš TU.

    • ŽIVOT NA ŠKOLE
    • Každý mesiac sa u nás niečo deje. Realizujeme množstvo podujatí a výletov pre bohatší život žiakov. Školské akcie podľa rokov nájdete TU.

    • OCENENIA
    • Účasťou na rôznych súťažiach v rámci vyučovaných odborov sme získali množstvo ocenení. Pre zhliadnutie získaných ocenení klikni TU.

    • PROJEKTY
    • Zapájame sa do medzinárodných projektov - zahraničnej odbornej praxe v rôznych krajinách. Prehľad doposiaľ realizovaných projektov nájdeš TU.