• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
    • Adresa školy
    • Kláštorná 2, 065 03 Podolínec,
     Slovakia
    • Email školy
    • soskh@slnet.sk (riaditeľ)
    • Email na správcu obsahu
    • soukh1@slnet.sk (ekonómka)
    • E-mail
    • danielalizakova@gmail.com (zástupkyňa)
    • Hlavné telefónne číslo
    • +421 907 077 298 (zástupkyňa)
    • Ďalšie telefónne čísla
    • +421 52 43 911 30 (nie stále k dosahu)
    • IČO
    • 17151481
    • DIČ
    • 2020704631
    • IBAN
    • SK94 0200 0000 0016 4148 7351