• Sme stredná odborná škola so zameraním na remeslá a služby. Poslaním našej školy je vzdelávať a odovzdávať vedomosti, poznatky a skúsenosti, viesť žiakov k hodnotám kresťanskej viery a láske k blížnym.
   • * duálne vzdelávanie od septembra 2023
    * ľudský prístup ku každému žiakovi
    * žiadané a vyhľadávané odbory na trhu práce
    * úspešné uplatnenie absolventov v praxi
    * bohatý život na škole
    * ocenenia doma i v zahraničí
    * zahraničná odborná prax v rôznych krajinách...
   • odbor 6445 H kuchár
    odbor 6456 H kaderník
    odbor 3355 H stolár
    odbor 3668 H montér suchých stavieb
    odbor 6446 K kozmetik - vizážista
    odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách
     • "Vzdelaný človek by mal vedieť všetko o niečom a niečo o všetkom."
     • C. V. Wedgwood
  • Najnovšie

   Novinky