• Dobre vidíme iba srdcom, to najdôležitejšie je očiam neviditeľné...
    • Exupéry
   • Čo nás čaká?

   • AKTUÁLNE OZNAMY

    SEPTEMBER

    02.09. Nástup žiakov do školy, 8,00 - 8,15 zraz pred školou a spoločne sa presunieme do farského kostola na slávnostnú svätú omšu (8,30). Po skončení sv. omše a príhovore pána riaditeľa žiaci prvého ročníka pôjdu s triednym učiteľom do školy, ostatní žiaci po stretnutí s triednymi učiteľmi pôjdu domov.

     

    03.09. Triednické hodiny - školský poriadok, pandemické opatrenia, potvrdenie dokladov, žiadaniek a pod., vyzdvihnutie si nových učebníc, pokyny k štúdiu, doplnenie chýbajúcich informácií, inštruktáž k prípadnému dištančnému vyučovaniu, rozvrh hodín...

    Rozmiestnenie učební len na tento deň!

    miestnosť č. 25 - I.A ( v tejto triede sa bude vyučovať I.A a III.A)

    miestnosť č. 26 - III.A (v tejto triede sa bude vyučovať II.A)

    miestnosť PU - II.A

    miestnosť č. 31 - II.AN

    miestnosť č. 36 - IV.B

    miestnosť č. 35 - I.AN

    06.09. Vyučovanie podľa rozvrhu - párny týždeň, odborný výcvik majú žiaci I.A, žiaci II.A a III.A triedy budú mať vyučovanie

    09.09. Prvé stretnutie žiakov s IUP - 14,00 

     

     

     

     

     

     

 • Najnovšie

  Novinky

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4