• Sme stredná odborná škola so zameraním na remeslá a služby. Poslaním našej školy je vzdelávať a odovzdávať vedomosti, poznatky a skúsenosti, viesť žiakov k hodnotám kresťanskej viery a láske k blížnym.
   • * duálne vzdelávanie od septembra 2023
    * ľudský prístup ku každému žiakovi
    * žiadané a vyhľadávané odbory na trhu práce
    * úspešné uplatnenie absolventov v praxi
    * bohatý život na škole
    * ocenenia doma i v zahraničí
    * zahraničná odborná prax v rôznych krajinách...
   • odbor 6445 H kuchár
    odbor 6456 H kaderník
    odbor 3355 H stolár
    odbor 3668 H montér suchých stavieb
    odbor 6446 K kozmetik - vizážista
    odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách
     • "Vzdelaný človek by mal vedieť všetko o niečom a niečo o všetkom."
     • C. V. Wedgwood
  • Najnovšie

   Novinky

     • KRÍŽOVÁ CESTA V TÓNOCH 🎷

      5. 3. 2024

      Pôvod krížovej cesty siaha k dávnym pútiam do Jeruzalema. V 15. a 16. storočí františkáni začali budovať zastavenia krížovej cesty aj v Európe.

      Dnes je používanou modlitbou rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjíma o utrpení Ježiša Krista obvykle konkretizovanom v jednotlivých zastaveniach Jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota po Via Dolorosa.

     • LONDÝN NA HREBIENKU (1285m)

      21. 2. 2024

      ...bol našim dnešným atraktívnym cieľom Vysokých Tatier. Najstaršie turistické centrum Starý Smokovec je dopravným uzlom mesta Vysoké Tatry. Osada je odbočkou na Hrebienok - východiskový bod mnohých turistických trás. Vyviezli sme sa pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca do výšky 1 272 m.n.m. a zažili pocit, ktorý mala aj anglická kráľovná Alžbeta pri návšteve Vysokých Tatier.

     • VALENTÍNSKY PLES

      13. 2. 2024

      Krásny zaľúbený čas, sviatok všetkých zamilovaných.... aj v našej škole si ho dnes užívame naplno.

      Dievčatá sa zmenili na krásne princezné a chlapci si namiesto tričiek obliekli košele. Krásna výzdoba, plné stoly a hlavne dobrá zábava sprevádzali celý večer všetkých prítomných. Na parkete sa predvádzali rôzne tanečné kreácie, pričom najväčší úspech zaznamenali kráľ a kráľovná plesu. Odmenou im bol neutíchajúci potlesk.

     • STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ MATURANTOV

      7. 2. 2024

      Dňa 07. 02. 2024 sme sa v duchu dávnej tradície zišli vo farskom kostole v Podolínci, na slávnostnom odovzdávaní stužiek, ktoré už niekoľko desaťročí absolvujú všetci študenti maturitného ročníka.

      Veríme, že odovzdaná zelená stužka, ktorá je symbolom nádeje na úspešný vstup do sveta dospelých, bude pre týchto študentov aj symbolom šťastia pri samotnej skúške dospelosti - maturite.