• Dobre vidíme iba srdcom, to najdôležitejšie je očiam neviditeľné...
    • Exupéry
   • Čo nás čaká?

   • Nadpis

   • AKTUÁLNE OZNAMY

    JÚN

    Prihláška na nadstavbové štúdium 2022/2023, v súčasnosti sa dá prihlásiť aj elektronicky

    009_2010_prihlaska_nadstavba.pdf

    20.06. - 22.06. Záverečná skúška

    harmonogram 01_OZ_ZS_2021_22.doc

    27.06. Odovzdávanie učebníc, čistenie tried, inventúra priestorov - I.A , II.A a I.AN

    27.06. Klasifikačná porada pedagógov pre končiacich žiakov

    28.06. Účelové cvičenie druhákov a prvákov

    29.06. Slávnostné ukončenie školského roka, sv. omša vo farskom kostole

    30.06. Riaditeľské voľno pre žiakov, hodnotiaca porada zamestnancov školy

     

    Informačné videá k jednotlivým odborom - školský rok 2022/2023

    odbor 6446 kozmetik - 4-ročný s maturitou a výučným listom

     https://www.youtube.com/watch?v=IhEIaoz-4Bc

    odbor 6445 K kuchár (výučný list s maturitou) a 6445 H (výučný list)

    https://www.youtube.com/watch?v=JW-9Y6NyHRk

    odbor 6456 H kaderník (výučný list)

     https://www.youtube.com/watch?v=MHFzJGjYNrU

    odbor 3355 H stolár (výučný list)

    https://www.youtube.com/watch?v=JW-9Y6NyHRk

    https://www.youtube.com/watch?v=b4xUsmU5yFc

    odbor  3668 H montér suchých stavieb (výučný list)

    https://www.youtube.com/watch?v=kISW2acMMaY

 • Najnovšie

  Novinky

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4