• sme Strednou odbornou školou v Podolínci so zameraním na remeslá a služby. Poslaním našej školy je vzdelávať a odovzdávať vedomosti, poznatky a skúsenosti, viesť žiakov k hodnotám kresťanskej viery a láske k blížnym.
    • * duálne vzdelávanie od septembra 2023
     * ľudský prístup ku každému žiakovi
     * žiadané a vyhľadávané odbory na trhu práce
     * úspešné uplatnenie absolventov v praxi
     * bohatý život na škole
     * ocenenia doma i v zahraničí
     * zahraničná odborná prax v rôznych krajinách...
    • odbor 6445 H kuchár
     odbor 6456 H kaderník
     odbor 3355 H stolár
     odbor 3668 H montér suchých stavieb
     odbor 6446 K kozmetik - vizážista
     odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách
     • "Vzdelaný človek by mal vedieť všetko o niečom a niečo o všetkom."
     • C. V. Wedgwood
  • Najnovšie

   Novinky