• Vyučovanie zrušené do odvolania. Žiaci sú povinní sledovať školský edupage v pracovných dňoch od 9,00 - 12,00. Spojiť sa s triednymi učiteľmi. Akékoľvek otázky adresujte danielalizakova@gmail.com
    • Dobre vidíme iba srdcom, to najdôležitejšie je očiam neviditeľné...
    • Exupéry
   • Čo nás čaká?

   • Pokyny ministra školstva

    https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

     

    Pokyny zástupkyne riaditeľa Mgr. Daniely Lizákovej

    Vyučovanie bude prebiehať online.

    Žiaci i učitelia budú v najbližších týždňoch v pracovných dňoch sledovať dianie na školskej edupage od 9,00 - 12,00.

    Prosím všetkých vyučujúcich a žiakov, aby sa s prosbami a otázkami navzájom kontaktovali iba v tomto čase. Žiaci, rešpektujte pedagógov a ich pokyny, pedagógovia, zaťažujte žiakov s úlohami primerane situácii a ich PC možnostiam. Ak budete chcieť niečo vedieť, resp. potrebovať, píšte mi na môj domáci e-mail danielalizakova@gmail.com.

    erím, že situáciu zvládneme bez väčších problémov a školský rok ukončíme v riadnom termíne. Apelujem hlavne na žiakov III.A triedy, aby sa zodpovedne pripravovali na záverečné skúšky. Žiakom s individuálnym plánom pripájame možnosť komunikovať s učiteľmi aj každý štvrtok od 14,00 - 17,00

 • Najnovšie

  Novinky

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4