• Duálne vzdelávanie

    • Čo je DUÁLNE VZDELÁVANIE

    • Duálne vzdelávanie

     je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.

     Celá praktická príprava sa uskutočňuje, na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.

     V systéme duálneho vzdelávania si mladý človek overuje teoretické poznatky nie na cvičných prácach, ale priamo pri praktickej činnosti na produktívnych prácach súvisiacich s produkciou u zamestnávateľa.

     Žiak pred vstupom na SOŠ uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého bude získavať odborné zručnosti. Ak chceš v reálnych podmienkach zažiť, čo znamená flexibilne reagovať na meniace sa technologické, či hospodárske podmienky, či ľahšie pochopiť, čo znamená podnikateľské myslenie v praxi, tak príprava na povolanie v duálnom vzdelávaní je to správne riešenie!

     Všetky informácie na : http://dualnysystem.sk/

      

      

     Ako vstúpiť do duálneho vzdelávania?

     1. Podaj si prihlášku na SOŠ sv. Klementa Hofbauera - klik TU.
     2. Ak spĺňaš všetky predpoklady, nastúp na strednú odbornú školu. 
     3. Informuj sa o možnostiach štúdia v systéme duálneho vzdelávania.
     4. Vyber si zo zamestnávateľov (momentálne firma AS-SPOL, s.r.o.), ktorí spolupracujú so strednou školou v systéme duálneho vzdelávania.
     5. Spolu so školou kontaktuj zamestnávateľa a absolvuj pohovor.
     6. Uzatvor učebnú zmluvu čo najskôr, najneskôr však do konca prvého ročníka strednej školy. Po tomto termíne už učebnú zmluvu nie je možné uzatvoriť.