• Aktualizačné vzdelávanie

    • AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE (v skratke AV)

    • Cieľom AV podľa potrieb zriaďovateľa a školy  je udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

      

     ABSOLVOVANÉ AV v školskom roku 2023/2024

     Názov vzdelávania: Inklúzia a digitalizácia – ako učiť dobre a efektívne, kompas moderného učiteľa, psychohygiena v práci pedagógov, cesta pedagogického hrdinu, rešpektujúci štýl výchovy.

     Termín: 09. - 22. 11. 2023

     Rozsah v hodinách: 10 hodín

     Počet účastníkov: 12 účastníkov (1 lektor)

     Program a hodnotenie AV: viď nižšie súbor "Zverejnenie programu a hodnotenia AV 2024"

      

     ABSOLVOVANÉ AV v školskom roku 2022/2023

     Názov vzdelávania: Inklúzia a digitalizácia – edukácia rómskych detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

     Termín: 23. - 28. 06. 2023

     Rozsah v hodinách: 20 hodín

     Počet účastníkov: 12 účastníkov (1 lektor)

     Program a hodnotenie AV: viď nižšie súbor "Zverejnenie programu a hodnotenia AV 2023"