• Fotoalbum

      • Deň otvorených dverí

      • Nádejní žiaci našej školy (tedajší deviataci z okolitých základných škôl) nás navštívili aj tohto roku.  My sme sa im opäť snažili ukázať naše priestory jednotlivých učebných odborov a náš prístup k žiakovi.

      • CECHOVAČKA 2023

      • Každý školský rok čakájú nových prvákov obľúbené imatrikulácié a slávnostné pasovanie za členov našich cechov stolárov, murárov, kaderníkov a kuchárov.

        

       Vitajte medzi nami, už ste oficiálnymi členmi našej veľkej rodiny.

      • Duchovná obnova pre žiakov - 2. časť

      • Prednášajúci: katolícky kňaz o. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej - centra pre mladých (Domček) vo Vysokej nad Uhom

       Téma: Anka Kolesárová - Čistota pred manželstvom je objavovaním srdca človeka

       Hlavné myšlienky dňa:

       - Keď človek žije čisto, oveľa ľahšie sa vie celý darovať z čistej lásky.

       - Vnútorná krása je túžba byť dobrým človekom.

       - Čistota je skúškou vzťahu, či sa naozaj majú radi.

       - Sexuálny život má byť niečo úplne nové, niečo krásne.

       - Čistota buduje vzájomnú úctu a dôveru a poukazuje na krásu a pravý zmysel vzťahu.

       STAŇ SA DAROM PRE NIEKOHO!

       PS: ...stále sa dá urobiť hrubá čiara a  Pozačať odznova!

      • BURZA INFORMÁCIÍ 2023

      • V rámci prezentácie SOŠKH sme ponúkli žiakom ôsmeho a deviateho ročníka možnosť nahliadnuť na učebné a študijné odbory, ktoré ponúkame na našej škole. Podľa účasti sa nám darilo a veríme, že čoskoro budú tvoriť súčasť našej školskej "rodiny". 

      • Pomocníci prírody SOŠKH

      • Aj tento rok sme spoločne vyrazili pomôcť našej prírode uprataním lístia vo Vyšných Ružbachoch. 

       ...pretože ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný ;-)

        

      • PINK-PONGOVÝ turnaj

      • Dnešný  TURNAJ zobrali naši žiaci s veľkým elánom do svojich rúk. Snaživosť a súťaživosť im veru nechýbala. Bolo sa načo pozerať....

      • Duchovná obnova pre žiakov - 1. časť

      • Dnešný deň sme strávili s Danielou Monikou Promčákovou, členkou komunity Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy v Košiciach (pôvodom z Podolínca).

       Témou "Misie" a jej osobným svedectvom z Ukrajiny počas vojny sa nás všetkých hlboko duchovne dotkla. Následne sme absolvovali sv. omšu.

       Ďalšia časť duchovnej obnovy nás čaká 16.11.2023.

      • Výlet za odmenu

      • Víťazom kvízu o sv. Klementovi Hofbauerovi sa podarilo zvíťaziť druhý krát - na bowlingu v Starej Ľubovni. Pretože sľuby sa plnia... uvidíme kto zvíťazí tento rok a aká odmena ho bude čakať. 

      • Duchovná obnova pre zamestnancov 2023

      • Sme cirkevnou školou a našou úlohou je vychovávať a dbať na všestranný rozvoj osobnosti žiaka. Všetci zamestnanci školy sa snažia, aby sa žiaci našej školy líšili od ostatných duchovnom, ktoré v sebe nosia. Aby sa od ostatných líšili nielen slovami, ale každým gestom a celým správaním.

        

       Preto chodíme aj MY načerpať duchovno, ktoré potom môžeme posúvať ďalej - Vám milí naši študenti.

      • ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

      • ...sa spája so sv. omšou, oceneniami najsnaživejších študentov, pochvalami riaditeľom, triednym učiteľom či majstrom odbornej výchovy.

       PRAJEME VÁM AKTÍVNE PRÁZDNINY, vidíme sa v ďalšom školskom roku. DO SKORÉHO VIDENIA!

      • FUTBALOVÝ ZÁPAS

      • V zdravom tele, zdravý duch!

       Dnešný deň sme venovali ŠPORTU. Chlapci sa výrazne snažili a dievčatá im boli podporou ako fanúšikovia.

      • 19. Spišský zemiakarský jarmok...

      • Už druhé desaťročie patrí každoročne jedna sobota v Spišskej Belej výlučne jednej z najpestovanejších a najvýznamnejších plodín v podtatranskom kraji – zemiaku. Prostredníctvom Spišského zemiakarského jarmoku dostáva táto vzácna plodina veľkú pozornosť, ktorú si rozhodne zaslúži!

       Prítomní sme boli aj MY, ďakujeme všetkým návštevníkom (malým aj veľkým) a veríme, že raz budú našou súčasťou a sami odprezentujú svoje remeslo.

      • Záverečné skúšky 2023

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Záverečné skúšky 2023.

       Praktickú a teoretickú časť záverečných skúšok už máme za sebou. Tieto dni sa niesli v duchu kulinárskych zážitkov, montážnych schopností a kaderníckych zručností. Veď posúďte sami...

      • Kvíz o sv. Klementovi Hofbauerovi

      • Kvíz o sv. Klementovi Hofbauerovi, patrónovi našej školy, sme úspešne absolvovali. 

        

       Výhercovia sa môžu tešiť na výlet podľa vlastného výberu. Svoje víťazstvo si obhájili minuloročný výhercovia - trieda II.A

      • FESTIVAL študentského remesla 2023

      • Počasie nám neprialo, ale aj napriek tomu sme boli nahliadnuť na remeslá v neďalekom Kežmarku a podporili študentov z iných škôl.

       Okrem toho sme zažili historickú atmosféru sprievodu mestom v dobových kostýmoch remeselníkov ako aj konský záprah a šerm.

      • MATURITA 2023

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album MATURITA 2023.

       MATURITA 2023 K úspešnému ukončeniu štúdia srdečne blahoželáme všetkým študentom a na ďalšej ceste životom prajeme veľa šťastných chvíľ. Nech sny sa stanú skutočnosťou a životné úspechy sú odmenou. VEĽA ŠŤASTIA!

      • Kurz na ochranu života a zdravia 2023

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA 2023.

       Počasie nám prialo a my sme mali možnosť rozšíriť si vedomosti a praktické zručnosti zamerané hlavne na ochranu vlastného zdravia, na pomoc pri zachovaní zdravia iných spoluobčanov a aktívnu účasť na ochrane prírody v mieste konania. Tiež sme nadobudli schopnosť vykonať v prípade potreby účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností, a ktoré ohrozujú človeka a okolité prostredie. Ďakujeme všetkým zúčastneným!

      • Burza informácií

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Burza informácií.

       21.2.2023 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni sa po mnohých rokoch rozhodol opäť zorganizovať Burzu informácií pre deviatakov a ôsmakov základných škôl okresu - informácie o štúdiu na stredných školách. Na burze informácií sa prezentovali všetky stredné školy okresu a ešte aj niektoré z blízkeho okolia, napr. Kežmarku, Popradu či Svitu.