• Informácia

    • Výsledky vašej práce ocenia iní. Vy sa starajte len o to,

     aby vaša duša bola čistá a spravodlivá.    

     J. Ruskin

      

     V tejto zložke si môžete, milí priatelia-návštevníci našej stránky, prečítať viac o školskom živote, o akciách, ktoré organizujeme pre žiakov, so žiakmi, o výletoch, exkurziách, súťažiach a iných zaujímavostiach... Dotvárajú náš život a bez nich SOŠ KH by bola chudobná, málo zaujímavá, nudná.

     To sme my!