Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z technológie CTC
Dejepis DEJ
Dermatológia DRT
Ekonomika EKO
Fyzika FYZ
Grafické informačné systémy GSY
Chémia CHE
Informatika INF
Konštrukčné cvičenia KOC
Manažment MNZ
Marketing MKT
Matematika MAT
Materiály MTE
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax PRX
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Podnikanie a drobné podnikanie DDP
Potraviny a výživa PVY
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Prestavby budov PRB
Príprava stavieb PIB
Psychológia a spoločenská komunikácia RSK
Rímskokatolícke náboženstvo RMK
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Stavebná mechanika SME
Stavebné konštrukcie STK
Stolovanie STO
Technické zariadenie budov TZB
Technika obsluhy TOB
Technológia TEC
Technológia stavieb TLO
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Účtovníctvo UCT
Úvod do sveta práce USP
Úžitkové výtvarníctvo UZI
Vlasová kozmetika VLS
Výpočtová technika v odbore VTO
Výrobné zariadenia VBN
Základy marketingu ZMT
Zariadenie prevádzok ZRP
Zdravoveda ZDR

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.07.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria