Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Ochrana osobných údajov

Naše video

SOS_Podolinec.mp4

To sme my

Počet návštev: 5120701

Streda 19. 6. 2019

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

JÚN

V dobrom človeku hnev rýchlo opadne...

12.06 - 14.06. Akademické dni tretiakov - vyučovacie voľno

***

17.06. - 20.06. ZÁVEREČNÁ  SKÚŠKA 2019

17.06. o 8,00 slávnostný začiatok, pokyny; 8,10 - 10,00 písomná časť záverečnej skúšky; pokračovanie praktickej časti záverečnej skúšky

18,06. Praktická časť záverečnej skúšky (každý odbor podľa pokynov vyučujúcich)

19.06. Ústna časť záverečnej skúšky - harmonogram tu 03_Harmonogram_ustnej_casti_ZS.xls

20.06. Slávnostné ukončenie štúdia - učebné odbory; 11,00 svätá omša vo farskom kostole  - prikázaný sviatok; 12,00 slávnostné odovzdanie dokumentov o vzdelaní; 12,30 slávnostný obed všetkých končiacich žiakov

***

17.06. - 18.06. Pre ostatných žiakov vyučovanie podľa rozvrhu, zmeny stanovia jednotliví vyučujúci

19.06. Účelové cvičenie - I.A a II.A, zodp. triedni učitelia

20.06. Vyučovanie podľa rozvrhu, 11,00 svätá omša vo farskom kostole - prikázaný sviatok

24.06. Vyučovanie podľa rozvrhu, 14,00 klasifikačná porada

25.06. - 26.06. Odovzdávanie učebníc, údržba tried, výlety - spolupráca s triednymi učiteľmi

27.06. Riaditeľské voľno pre žiakov

28.06. Slávnostné ukončenie školského roka, 8,30 svätá omša vo farskom kostole, 9,30 vyhodnotenie školského roka, odmenenie najlepších žiakov, odovzdávanie vysvedčení

 

 

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria