Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  19 19
  22 22 Rozvrh
Ing. Michal Kormaník
  24 24 Rozvrh
Ing. Mária Kuzmiaková
  25 25 Rozvrh
III.A
  26 26 Rozvrh
Ing. Ľubomíra Kseňáková
II.A
  27 27 Rozvrh
Mgr. Gabriela Rohaľová
I.A
III.EX
  31 31 Rozvrh
Mgr. Alena Štefaňáková
I.AN
  35 35 Rozvrh
II.AN
  36 36 Rozvrh
PaedDr. Eva Kyšeľová ,PhD.
I.B
  37 37
  bufet OUB Mgr. Jana Gerčáková
  Dielne - MSS MSS
  Dielne - stolár STOL Bc.Peter Kačur
  Kadernícky salón KAS Rozvrh
  Kozmetický salón KOS Rozvrh
  odborná učebňa OUK
  Odborná učebňa - kuchár OU
  Počítačová učebňa PU Rozvrh
  posilňovňa POSIL Rozvrh
  telocvičňa v kláštore TKl Mgr. Jaroslav Sivuľka

© aScAgenda 2019.0.1172 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria