Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  19 19
  22 22 Ing. Michal Kormaník
  24 24 Ing. Mária Kuzmiaková
  25 25 I.A
II.A
  26 26 Ing. Ľubomíra Kseňáková
III.A
  27 27 Mgr. Gabriela Rohaľová
  31 31 Mgr. Alena Štefaňáková
I.AN
  35 35
  36 36 PaedDr. Eva Kyšeľová ,PhD.
II.B
  37 37
  bufet OUB Mgr. Jana Gerčáková
  Dielne - MSS MSS
  Dielne - stolár STOL Bc.Peter Kačur
  Kadernícky salón KAS
  Kozmetický salón KOS
  odborná učebňa OUK
  Odborná učebňa - kuchár OU
  Počítačová učebňa PU
  posilňovňa POSIL
  telocvičňa v kláštore TKl Mgr. Jaroslav Sivuľka

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.07.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria