PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jozef Goč Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 60
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Daniela Lizáková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 45
Finančná gramotnosť do škôl 10
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Bc.Jozef Derevjanik Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10 20
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Jana Gerčáková Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10 20
Finančná gramotnosť do škôl 10
Bc.Peter Kačur Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10 20
Finančná gramotnosť do škôl 10
Ing. Ľubomíra Kseňáková Finančná gramotnosť do škôl 10 20
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Ing. Mária Kuzmiaková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15 30
Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa 15
Mgr. Mária Kuzmiaková Finančná gramotnosť do škôl 10 20
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
PaedDr. Eva Kyšeľová ,PhD. Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 45
Finančná gramotnosť do škôl 10
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Mgr. Gabriela Rohaľová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 45
Finančná gramotnosť do škôl 10
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Mgr. Alena Štefaňáková Anglický jazyk a literatúra 81 81


© aScAgenda 2022.0.1287 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.09.2021