• Na návšteve v Žakovciach

    • Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach

                 29. apríla II.AN v škole chýbala. Aj keď to nie je nič neobvyklé, tentoraz si to strihli do Žakoviec. Pána farára Mariána Kuffu už poznali z jeho návštevy v Podolínci. Zanechal výborný dojem, čo tak ísť ho pozrieť domov?

                Hovorí triedna učiteľka Mgr. Alenka Štefaňáková: "Počas niekoľkých hodín náboženstva žiaci II.AN triedy preberali tému Božie milosrdenstvo. Táto skutočnosť bola hlavným dôvodom navštívenia zariadenia Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Tu mohli žiaci vidieť ako mnohí ľudia, ktorí na tomto mieste žijú, pocítili Božie milosrdenstvo vo svojom živote a dostali novú nádej na lepší život v Ježišovi Kristovi...

                  Do Žakoviec sme pricestovali autobusom. Stretnutie bolo dohodnuté na 10. hodinu. Po príchode sa nás ujal pán z Nového mesta nad Váhom, ktorý v Žakovciach žije už 16 rokov. Ukázal nám areál, ktorý tvorí niekoľkokrát prebudovaná stará fara, veľký dom pre chorých so spoločnou jedálňou pre všetky domčeky (ubytovanie pre slobodné mamičky z detských domovov a matky v núdzi), ďalej pekáreň a hospodárske budovy - stajne pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy, dielne na opravovanie strojov a sýpky na ukladanie zrna a zemiakov.

                 Dnes žije v Žakovciach okolo 250 ľudí - bývalí alkoholici, narkomani, bezdomovci, väzni, prostitútky... Žijú tu i slobodné mamičky z detských domovov, ktoré nemali kam ísť i matky s deťmi, ktoré sa dostali do ťažkej sociálnej situácie. Títo ľudia tu spolu s kňazom Mariánom Kuffom, zakladateľom inštitútu, tvoria jedno spoločenstvo, ktorého náplňou je práca a modlitba. Každý deň sa začína rannou svätou omšou, potom sú raňajky pre mužov pracujúcich mimo areálu (opravujú miestnu faru, pomáhajú v Litmanovej...), neskôr pre ďalších obyvateľov. Dvakrát denne sa všetci modlia ruženec k Panne Márii a raz k Božiemu milosrdenstvu. Hlavnou podmienkou pre vstup do tohto spoločenstva je vzdanie sa starého spôsobu života, alkoholu, drog a hazardných hier. Všetko, čo potrebujú k bežnému životu, si zabezpečujú sami. Zrno a zemiaky si pestujú na niekoľkých hektároch pôdy, dobytok chovajú na mäso a jazdecké koníky - pýcha a radosť v jednom. Po prehliadke areálu nám duchovný otec Marián Kuffa zaujímavo porozprával o manželstve, o tom, ako byť zodpovedným otcom a milujúcou mamou, lebo od toho veľmi závisí, akým smerom sa budú uberať deti, ktoré vychovajú.

             Žiakom sa prehliadka i prednáška veľmi páčili. Na záver nás ešte jeden milý pán povozil na koníkoch, naučil nás správne vysadať a zosadať, čo je potrebné si všímať na správaní koní a pod."

     ostatné vo fotogalérii...