• Medzi mýtom a realitou

    • Medzi mýtom a realitou: stretnutie s Rómami

         Výstava, ktorú pripravila Tatranská galéria v Poprade ako výsledok činnosti Charity Rakúsko (Caritas Austria), Nadácie ERSTE a v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou.
     Miesto konania výstavy: Elektráreň TG v Poprade
      
     Vernisáž výstavy:  štvrtok 7. júla 2011, 18.00.
      
     Vernisáž potrvá až do 7. septembra.
      
      
     Dôvod počinu:  Väčšina nerómskych Európanov vie iba málo o kultúre a problematickej situácii Rómov vo východnej Európe, a to aj napriek ich zemepisnej blízkosti. Napriek prebiehajúcemu programu EÚ Dekáda pre začleňovanie Rómov (2005-2015) sa neľahká situácia tejto menšiny zmenila veľmi málo. Naopak sa zdá, že v krajinách ako Maďarsko a Slovensko, ale aj Francúzsko nepriateľstvo voči Rómom rastie.      
     Skupina  štyroch  mladých rakúskych fotografov  - Matthias Dorninger,  Stefanie Freynschlag, Anna Rogenhofer a Fabian Weiß z inštitúu HGBLVA vo Viedni v rámci spoločnej iniciatívy uvedených dvoch rakúskych inštitúcií nazvanej  KomenskýFond začala v roku 2010 projekt zaoberajúci sa    rasovou  diskrimináciou Rómov. Nesie rovnaký názov ako výstava dokumentárnych fotografií  a zahŕňa tiež aj vzdelávacie programy v Českej republike, v Rumunsku a na Slovensku. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o tejto veľkej ale opomínanej menšine, a podnietiť tak ďalší dialóg. Slovensko zastúpené TG v Poprade je po Česku druhou hostiteľskou krajinou výstavy, ktorá sa potom presunie do Viedne a napokon do rumunského Sfantu Gheorghe. Akékoľvek výťažky a dary získané v súvislosti s výstavou budú investované priamo do vzdelávacích programov pre Rómov v Česku, v Rumunsku a na Slovensku. Prezentácia výstavy priamo v mestách, v blízkosti ktorých  snímky vznikli - v našom prípade sú to fotografie z neďalekej obce Lomnička, by mala stimulovať miestnu debatu o problematike a danej  situácii. 
      
     Prečo my? Fotografi boli pred rokom fotiť aj našich rómskych žiakov z Lomničky, teda jednu žiačku (ďalších už nemáme, pretože ich dochádzka do školy je zlá; kto za to môže?) a teraz sme boli požiadaní pripraviť pohostenie na vernisáž a pezentovať prácu rómskych žiakov, bohužiaľ, Rómovia nedošli, takže ďakujem všetkým ďalším našim žiakom, ktorí prišli a pomohli pani majsterkám - Bc. Jane Gerčákovej a Mgr. Viere Kalafutovej - vzorne reprezentovať školu. Keď to nejde, tak to njede...
      
           
      
     Zábery z verisáže Medzi mýtom a realitou: stretnutie s Rómami