Navigácia

Zlatí stolári Fontána pre Zuzanu Žlté narcisy Kvíz k sviatku patróna školy Lyžiarsky výcvikový kurz Maslenica Deň otvorených dverí Vyhodnotenie polročnej práce Hokejový turnaj 2013 Farský ples 2013 Súťaž - výzdoba Stolnotenisový turnaj Ahoj, Mikuláš Na návšteve v slovenskej kuchyni Cechovačka 2012 Jááánošííík V Užhorode Dopriali sme si nádej Stužková IV.B Duchovné cvičenia 2012 Na návšteve v Prahe IV.B splavila Dunajec

Akcie 2012/2013

Zlatí stolári

Róbert Hudák a Martin Smoleňák

18. - 19.04.2013, Výstavisko Agrokomplex Nitra

Súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO a Skills Slovakia, už 17. medzinárodný ročník

          Súťaž je česko-slovenský nekomerčný projekt, ktorý v spolupráci so Skills Slovakia preverí teoretické znalosti a praktické zručnosti žiakov druhých ročníkov odborov stolár a murár. Súťažili dvojice žiakov v dvoch disciplínach: praktickej - ich úlohou bolo vyrobiť detskú stoličku približne za 14 hodín. K dispozícii mali výkres, materiál a náradie. Okrem toho museli predviesť svoje skúsenosti v rezaní ponornou a priamočiarou pílou na presnosť a rýchlosť cca 40 minút. V druhej disciplíne - teoretickej - museli zvládnuť 22 otázkový test.

          Človek by nepovedal, že naši fešáci sa tak zhostia svojej úlohy, že na prvý šup ju vyhrajú. Určite aj zásluhou výborného a motivujúceho pána majstra Bc. Petra Kačura. Škola, ktorej žiaci súťaž vyhrali, získala cenu Hviezda postupového kola. Chlapci dostali hodnotné vecné ceny a vstupenku do finále súťaže SUSO pri veľtrhu FOR ARCH 2013 v Prahe, ktorá sa bude konať v septembri 2013.

           Nuž nezostáva nám nič inšie, iba zlatým chlapcom srdečne zablahoželať a trikrát tfuj,tfuj,tfuj, aby sa vám darilo aj v Prahe. Sme na vás hrdí!!!

Článok v Ľubovnianskych novinách, klikni prvým tlačidlom a daj uložiť obrázok ako... 

To sú naši hrdinovia: zľava Martin Smoleňák, Bc. Peter Kačur a Róber Hudák

viac vo fotogalérii

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria