Navigácia

Školský VzP

Školský vzdelávací program:   001_ŠkVP.doc

 

Rámcové učebné plány pre školský rok 2017/2018

33 55 H stolár: 01_stolar_2013.xls

3668 H montér suchých stavieb: 01_mss_2013.xls

6456 H kaderník: 01_kadernik_2013.xls

6445 H kuchár:01_kuchar_3_2013.xls

6445 K kuchár: 01_kuchar_4_2013_2014.xls

6446 K kozmetik: 01_kozmetik_2013_2014.xls

6403 L podnikanie v remeslách a službách:  01_podnikanie_2013.xls

   

        

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria