Navigácia

Informácia Akcie podľa školských rokov

Školské akcie

Informácia

Výsledky vašej práce ocenia iní. Vy sa starajte len o to,

aby vaša duša bola čistá a spravodlivá.    

J. Ruskin

 

V tejto zložke si môžete, milí priatelia-návštevníci našej stránky, prečítať viac o školskom živote, o akciách, ktoré organizujeme pre žiakov, so žiakmi, o výletoch, exkurziách, súťažiach a iných zaujímavostiach... Dotvárajú náš život a bez nich SOŠ KH by bola chudobná, málo zaujímavá, nudná.

To sme my!

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria