Navigácia

Čo ponúkame?

Základné informácie

Čo ponúkame?

Stredná odborná škola sv. Klmenta Hofbauera poskytuje štúdium:

1.       v 3-ročných učebných odboroch

smiley denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške

podmienka prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

3355 H stolár (chlapci, dievčatá) 

3668 H montér suchých stavieb (chlapci) 

6456 H kaderník (dievčatá, chlapci) 

6445 H kuchár (chlapci, dievčatá)

 smiley externé štúdium (1 rok) je možné len v prípade, že uchádzač potrebuje získať "ďalší" výučný list, t.j., že už má absolvované iné stredoškolské (resp. vysokoškolské) štúdium

smiley umožňujeme štúdium podľa individuálneho učebného plánu, ktoré vyplýva zo zákonnej povinnosti (materstvo, choroba...), resp. individuálneho posúdenia riaditeľa školy

 

2.        v 4-ročných študijných odboroch

smiley denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

podmienka prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy 

 6445 K kuchár (chlapci i dievčatá)

6446 K kozmetik (dievčatá)

 smiley externé štúdium neposkytujeme

smiley umožňujeme štúdium podľa individuálneho učebného plánu, ktoré vyplýva zo zákonnej povinnosti (materstvo, choroba...), resp. individuálneho posúdenia riaditeľa školy

 

3.        v 2-ročných študijných nadstavbových odboroch

smiley denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúše

podmienka prijatia: úspešné ukončeniu príslušného trojročného učebného odboru 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 

6426 L vlasová kozmetika

6421 L spoločné stravovanie

3659 L stavebníctvo 

 smiley externé štúdium (2 roky) poskytujeme vo všetkých nadstavbových odoboroch, bližšie informácie v zložke externé štúdium

 

          prihláška na denné i externé štúdium 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria