Navigácia

Účel fondu Orgány fondu Výročné správy

Študentka n.f.

Účel fondu

Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je:

1. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, najmä:

  • organizovaním a financovaním aktivít zameraných na duchovnú formáciu žiakov a zamestnacov SOŠ sv. Klementa Hofbauera v Podolínci a Špeciálnej základnej školy internátnej sv. Klementa Hofbauera v Podolínci (ďalej SOŠKH, resp. ŠZŠIKH); 
           2. ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, najmä:
  • organizovaním a financovaním súťaží, výstav, kurzov, zameraných na rozvoj tvorivosti žiakov a propagáciu škôl;
  • zabezpečovaním domácej a zahraničnej praxe žiakov i pedagogických pracovníkov SOŠKH;
  • materiálnou podporou škôl (SOŠKH a ŠZŠIK);
  • materiálnou podporou prázdninovej činnosti detí s nariadenou ústavnou výchovou zo školy ŠZŠIKH;
  • inými činnosťami vhodnými pre rozvoj obidvoch škôl.

Tí, ktorí nás chcú podporiť, môžu poslať finančný príspevok na číslo účtu Študentka n.f.:

VÚB   SK20 0200 0000 0017 1683 2851

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria