Navigácia

Účel fondu Orgány fondu Výročné správy

Študentka n.f.

Orgány fondu

Správna rada    
  

predseda správnej rady         
Mgr. Gabriela Rohaľová

člen správnej rady
Bc. Jozef Derevjanik

Ing. Gabriela Muskolayová

správca
Mgr. Daniela Lizáková

revízor
Ing. Ľubomíra Kseňáková

zriaďovateľ fondu
Ing. Jozef Goč

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria