Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jozef Goč Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 79
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Daniela Lizáková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 64
Obsluha interaktívnej tabule 12
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Mgr. Jana Gerčáková Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10 32
Obsluha interaktívnej tabule 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Bc.Peter Kačur Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10 32
Obsluha interaktívnej tabule 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Ing. Michal Kormaník Finančná gramotnosť do škôl 10 39
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ing. Ľubomíra Kseňáková Finančná gramotnosť do škôl 10 39
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Ing. Mária Kuzmiaková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15 30
Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa 15
Mgr. Mária Kuzmiaková Obsluha interaktívnej tabule 12 32
Finančná gramotnosť do škôl 10
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
PaedDr. Eva Kyšeľová ,PhD. Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 64
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Gabriela Rohaľová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 64
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Mgr. Vjačeslava Sabová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 70
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorivé aktivity 40
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Mgr. Alena Štefaňáková Obsluha interaktívnej tabule 12 100
Anglický jazyk a literatúra 81
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7


© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria